Inaprubahan ang Remdesivir ng Gilead bilang gamot sa corona virus sa Estados Unidos 10-22-2020

Inaprubahan ng US FDA ang Remdesivir ng Gilead Sciences ang nauuna at nagiisang gamot para sa corona virus.

&source=">